BẢNG GIÁ CHO THUÊ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG THỜI VỤ

BẢNG GIÁ CHO THUÊ LAO ĐỘNG XẾP DỠ HÀNG HÓA

Lưu ý:

  • Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo, chi phí sẽ phụ theo vào loại hình dịch vụ, thời gian cho thuê, lao động nặng nhẹ từ đó sẽ ước tính ra được chi phí chính xác.
  • Đêm tính từ 22:00 – 6:00 hôm sau
  • Căn cứ:
    • Công văn Số 4663/LĐTBXH-LĐTL V/v hướng dẫn một số quy định của Bộ luật lao động.
    • Điều 97, 106, 108, 110, 117 Bộ Luật lao động.
  • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%