Báo giá dịch vụ Headhunter được tính dựa vào mức lương cơ bản của vị trí mà doanh nghiệp cần tuyển dụng. Nếu mức lương nhân viên đó dưới 6 triệu/tháng thì giá dịch vụ Headhunter sẽ là 5 triệu đồng, còn nếu mức lương nhân viên từ 6 triệu/tháng trở lên thì giá dịch vụ sẽ tương đương 2 tháng lương cơ bản của nhân viên đó.

  Thí dụ:

  • Công ty A cần tuyển vị trí trưởng phòng kinh doanh với mức lương 10 triệu/ tháng, giá dịch vụ headhunter sẽ được tính bằng 2 tháng lương: 10*2 = 20 triệu đồng.
  • Công ty B cần tuyển vị trí nhân viên sales với mức lương cứng 4,5 triệu/ tháng, vậy số tiền cần trả cho công ty Headhunter sẽ là 5 triệu đồng.

  Quy chế bảo hành và sử dụng dịch vụ tuyển dụng nhân sự:

  • Trả trước 30% phí dịch vụ, sau khi ứng viên đi làm 1 tháng thánh toán nốt 70% còn lại
  • Bảo hành tối đa 4 tuần, sau 4 tuần nếu không tìm được nhân sự phù hợp cho khách hàng thì trả lại 30% cọc nếu khách hàng yêu cầu kết thúc hợp đồng.
  • Những điều khoản về chi phí, thời hạn thanh toán cũng như tất cả các thông tin pháp lý liên quan sẽ được ghi rõ ràng trong hợp đồng cam kết, có chữ ký đại diện 2 bên và đóng dấu đỏ hợp pháp.
  • Bản hợp đồng sẽ được lập thành ít nhất 2 bản, 1 bản do đơn vị cung cấp dịch vụ headhunter giữ, và 1 bản do đơn vị khách hàng có nhu cầu tuyển dụng giữ.
  • Những tranh chấp hay phát sinh rủi ro sẽ được giải quyết trước tiên bằng thỏa thuận tự nguyện của 2 bên.