BƯỚC 1:

  • Khách hàng gửi yêu cầu cung ứng dịch vụ qua điện thoại/ zalo/ gmail cho NhanLucToanQuoc.com

BƯỚC 2:

  • NhanLucToanQuoc.com tiến hành tìm hiểu, khảo sát công việc thực tế theo yêu cầu của khách hàng

BƯỚC 3:

BƯỚC 4:

  • Thỏa thuận ký kết hợp đồng hợp tác

BƯỚC 5:

  • Triển khai công việc theo hợp đồng đã ký kết.