Dịch vụ tư vấn mảng Quản trị nhân lực Doanh nghiệp: Là dịch vụ tư vấn, trợ giúp, hướng dẫn doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế trong quản lý và điều hành nhân lực Doanh nghiệp hiệu quả.

  Các nghiệp vụ chủ yếu bao gồm: Tư vấn chiến lược nhân sự, Tư vấn hệ thống quy trình quản lý vận hành bài bản, chuyên nghiệp, Tư vấn quản lý nhân sự và thực thi.

  Mục tiêu cuối cùng của hoạt động tư vấn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hệ thống quản lý được vận hành chuyên nghiệp, bài bản; giúp công ty nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng trưởng doanh thu và phát triển bền vững.

Vì sao nên chọn Dịch vụ Tư vấn Quản trị nhân lực Doanh nghiệp

  • Tính chuẩn hóa và đặc thù: Các phương pháp quản trị được chúng tôi xây dựng đều đã được chuẩn hóa và áp dụng ở nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam, đồng thời liên tục được cải tiến, sửa đổi để phù hợp với đặc thù văn hóa của doanh nghiệp, đặc thù lĩnh vực, ngành nghề.
  • Tính ổn định và bền vững: Doanh nghiệp sau khi được đội ngũ Chuyên gia tư vấn đều tăng trưởng doanh thu, nâng cao năng lực quản lý cho Quản lý cấp trung, sở hữu đội ngũ nhân sự thiện chiến; Hệ thống quy trình bài bản chuyên nghiệp, vận hành trơn tru và tự động hoá doanh nghiệp.”