Dịch vụ tính lương – Quản lý tiền lương: Là dịch vụ giúp khách hàng đơn giản hoá quy trình thực hiện những nghĩa vụ theo luật lao động Việt Nam. Trong suốt thời gian hoạt động đến nay, Cung ứng lao động toàn quốc đã thực hiện quản lý tiền lương cho hơn 5000 nhân viên làm việc trong 16 công ty tại các tỉnh miền Bắc.

  1. Công việc tính lương (Lập bảng lương, tính lương, tính toán các khoản bảo hiểm, thuế TNCN)
  2. Công việc thuế thu nhập cá nhân (Đăng ký mã số thuế, đăng ký giảm trừ gia cảnh, tính toán các khoản thuế cho NLĐ, khai thuế TNCN hàng tháng/quý cho NLĐ
  3. Công việc quyết toán thuế TNCN (Quyết toán thuế thu nhập năm cho nhân viên Công ty, Quyết toán thuế thu nhập cho Công ty theo quy định)
  4. BHXH (Đăng ký các thủ tục liên quan đến BHXH như tăng, giảm, khai báo lao động, giải quyết chế độ, …)
  5. Tư vấn lao động, tư vấn hợp đồng lao động, …
  • Giải phóng nhân sự: Đội ngũ nhân sự của Doanh nghiệp sẽ được giải phóng khỏi những công việc hành chính tính lương để từ đó tập trung vào các công tác chuyên môn.
  • Độ chính xác cao: nhanluctoanquoc.com quản lý tiền lương với độ chính xác và đúng hạn là 99.99%.
  • Dịch vụ khách hàng: Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp thuộc dịch vụ tính lương của nhanluctoanquoc.com luôn tìm kiếm những giải pháp đơn giản hoá các hoạt động quản lý tiền lương. Mục tiêu là đảm bảo việc trả lương cho nhân viên chính xác và đúng hạn và giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh.
  • Hệ thống quy trình: nhanluctoanquoc.com có hệ thống, quy trình tính lương thường xuyên được kiểm tra và hoàn thiện.