Dịch vụ tuyển dụng nhân sự: Là hình thức dịch vụ mà chúng tôi sẽ tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên lao động theo các yêu cầu của Doanh nghiệp.

  Dịch vụ tuyển dụng nhân sự giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận với nguồn ứng viên chất lượng hơn, nhanh hơn và phù hợp với yêu cầu công việc cũng như văn hóa doanh nghiệp.

Vì sao nên chọn dịch vụ Tuyển dụng nhân sự?

  • Đội ngũ chuyên nghiệp: Là một trong các công ty tuyển dụng nhân sự cấp quản lý hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi có hơn 42 chuyên viên tuyển dụng, và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc.
  • Quy trình làm việc: Chúng tôi có quy trình tuyển dụng rõ ràng và cụ thể. Sự hiệu quả của nó đã đuợc chứng minh qua thời gian bởi các khách hàng và ứng viên của chúng tôi.
  • Hiểu biết về thị trường: Chuyên viên tuyển dụng nhân sự của chúng tôi luôn cập nhật thông tin thị trường hàng ngày. Trung bình mỗi tháng chúng tôi phỏng vấn
  • Công nghệ: Chúng tôi tự hào về phần mềm quản lý dịch vụ tuyển dụng nhân sự để đảm bảo tính hiệu quả – đúng hạn cho công tác tuyển dụng.