Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam đang tiếp tục đẩy nhanh việc giải ngân gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Dự kiến cơ bản hoàn thành vào ngày 15/11.
Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Nam, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 134.000 người lao động trong diện được hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong đó, 122.000 người lao động đang tham gia BHTN, 12.000 người lao động đang bảo lưu BHTN theo quy định. Tổng số tiền hỗ trợ là hơn 300 tỷ đồng.
Hiện nay số lượng người được nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN, đang tăng lên mỗi ngày nhờ sự tích cực trong giải quyết thủ tục của toàn bộ cán bộ, nhân viên trong ngành.
Đến ngày 11/11/2021, BHXH tỉnh Hà Nam đã chi hỗ trợ cho 123 ngàn người lao động với số tiền trên 270 tỷ đồng.
Cụ thể, vào giữa tháng 10/2021, BHXH tỉnh Hà Nam đã thực hiện chi trả cho trên 5,4 nghìn lao động với số tiền trên 12,5 tỷ đồng. Đến ngày 11/11, BHXH tỉnh Hà Nam đã chi hỗ trợ cho 123 ngàn người lao động (118 ngàn người đang đóng BHTN và gần 5 ngàn người đã nghỉ việc bảo lưu thời gian tham gia BHTN) với số tiền trên 270 tỷ đồng đạt khoảng 97% số người thụ hưởng chính sách.
Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Hà Nam đã điều chỉnh giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho gần 2.800 đơn vị sử dụng lao động với số tiền trên 73 tỷ đồng.
Ông Trần Mạnh Toàn, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Nam, cho biết: “BHXH tỉnh Hà Nam phấn đấu đến ngày 15/11, sẽ cơ bản hoàn thành hỗ trợ lao động từ Quỹ BHTN. Hơn 1 tháng qua, BHXH tỉnh Hà Nam đã huy động 100% quân số, làm việc không kể ngày nghỉ để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra”.
Việc hỗ trợ người lao động và đơn vị sử dụng lao động từ Quỹ BHTN phải bảo đảm nguyên tắc đóng – hưởng, chia sẻ và công bằng đối với người lao động và đơn vị sử dụng lao động tham gia BHTN. Hỗ trợ người lao động, đơn vị sử dụng lao động thực hiện đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả, không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.
BHXH Hà Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách hỗ trợ, đơn vị sử dụng lao động ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN tới đông đảo người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện đưa tin, bài… về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 theo Nghị quyết 116.
Thường xuyên đăng tải, cập nhật các thông tin, hướng dẫn triển khai Nghị quyết 116 và các văn bản có liên quan trên trang thông tin điện tử BHXH tỉnh, mạng xã hội Facebook…
Đặc biệt, BHXH tỉnh đã tạo lập và triển khai 3 nhóm hỗ trợ giải đáp thông tin cho người dân trên ứng dụng Zalo bao gồm: Nhóm hỗ trợ thông tin triển khai Nghị quyết 116; Nhóm triển khai ứng dụng VssID BHXH số; Nhóm hỗ trợ giao dịch điện tử.
Tại đây, các cán bộ cơ quan BHXH sẽ trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc của người dân và hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục đăng ký trên các nền tảng ứng dụng điện tử của BHXH. Nhờ đó, việc hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, đơn vị sử dụng lao động được kịp thời, hiệu quả, đẩy nhanh quá trình thực hiện chi trả hỗ trợ.
Để thuận tiện cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động nhận tiền chi trả, BHXH tỉnh Hà Nam đã chi trả toàn bộ BHTN đến người lao động qua thẻ ATM, việc chi trả này người lao động đã hưởng ngay chứ không phải chuyển về đơn vị sử dụng lao động.
Cũng theo BHXH tỉnh Hà Nam về vấn đề thời gian nộp hồ sơ đề nghị của những người lao động đã nghỉ việc bảo lưu thời gian tham gia BHTN, thời hạn cuối nộp hồ sơ 20/12/2021.
Đức Văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *